Bygge ut bredbånd der du bor?

Mangler du godt bredbånd? Vi vil høre fra deg. Alle våre utbyggingsprosjekter har vært basert på interessen vi mottar. Breiband.no bygger gjerne ut i områder et stykke fra sentrum, med spredt bebyggelse og ofte i ulendt terreng.

Navn

Adresse

Postnummer og sted

E-post

Telefon

Eventuelt notat